Açık Rıza Beyanı

 

Askıda Genç Bilet Kampanyasına İlişkin (ASKIDA GENÇ BİLET ) Aydınlatma Metni’ni ve okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin kampanya dahilindeki hizmetlerde CHP’nin ve TÜLOV‘un diğer faaliyetlerinde yararlanılması ve söz konusu hizmetlerin sağlanması, süreçlerinin planlanması, icrası, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği halde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ilişkisi gereği olarak çözüm ortağı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

 

Askıda Geç Bilet -AÇIK RIZA BEYANI (PDF)